Ochrana osobních údajů

Problematiku ochrany osobních údajů bereme velmi vážně. Pro účely provozu anketního a hlasovacího serveru ihlas.cz je třeba evidovat některé osobní údaje. Jejich množství je však omezeno pouze na nutné minimum. Blíže vás s touto problematikou seznámí následující řádky.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že náš server ihlas.cz využívá pro svoji činnost tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Jaké údaje web ihlas.cz shromažďuje?

Při registraci uživatel vyplní údaje nezbytné pro vytvoření a provoz uživatelského účtu a zároveň vyjadřuje souhlas s jejich zpracováním. Jedná se o následující údaje:

Jakým způsobem web ihlas.cz shromažďuje osobní údaje?

Osobní údaje jsou sbírány následujícími způsoby a/nebo na následujících stránkách:

Za jakým účelem jsou osobní údaje shromažďovány?

Výše uvedené osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro účely provozu uživatelského účtu na ihlas.cz a k tvorbě statistik hlasování u jednotlivých anket na ihlas.cz. V souvislosti s hlasováním jsou údaje agregovány tak, že nelze určit totožnost uživatele.

Jaké technologie třetích stran nakládající s os. údaji jsou na webu ihlas.cz používány?

Přihlašování prostřednictvím účtu u Facebooku

Pro vytvoření uživatelského účtu a následné přihlašování lze využít přihlášení prostřednictvím uživatelského účtu u společnosti Facebook. Pokud pro své přihlášení použije uživatel Facebook účet, ihlas.cz si z něj vyžádá jméno, příjmení a email. Získaná data slouží výhradně pro potřeby serveru ihlas.cz a budou uložena v rámci standardní uživatelské registrace.

Zabezbečení osobních údajů a dalších dat

Web ihlas.cz je provozován na samostatném serveru (nikoli na běžném webhostingu) a k datům má přístup pouze provozovatel webu. Z technického pohledu jsou data v databázi pseudonymizována, tedy organizována do mnoha samostatných tabulek, takže při servisní práci nelze pouhým pohledem do tabulek spojit uživatele a jeho komentáře, uživatele a jeho anketu, uživatele a jeho záznamy hlasování atd. Hesla uživatelů jsou uchovávána pouze v zašifrovaném tvaru.

Doba uložení / zpracovávání údajů

Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a dále obvykle 2 měsíce po jejím zrušení. Uživatelský obsah na našem serveru ihlas.cz (Ankety, komentáře atd.) není po skončení registrace automaticky mazán, o jeho smazání je třeba zvlášť požádat.

Soukromí a hlasování

Hlasování v anketách je anonymní. To znamená, že ostatní uživatelé nemohou žádným způsobem zjistit, pro jakou konkrétní odpověď v anketě uživatel hlasoval. Přesto by uživatel neměl nikdy hlasovat v anketě, u které má pocit, že by příliš zasáhla do jeho soukromí a odpovědí by sdělil nějakou významně citlivou osobní informaci. V případě, že uživatel narazí na anketu, která podle něj nebezpečně zasahuje do soukromí ostatních, má možnost toto oznámit pomocí kontaktního formuláře.

Sdílení osobních údajů

Získaná data s nikým dalším nesdílíme a jejich využití je omezeno pouze pro potřeby provozu webu ihlas.cz.

Odstranění osobních údajů

O odstranění osobních údajů můžete požádat prostřednictvím následujícího formuláře: formulář pro odstranění osobních údajů.

Dotazy a připomínky k osobním údajům

Uživatel má právo se kdykoliv obrátit na provozovatele s dotazem ohledně shromažďování osobních údajů. Toto může být učiněno například pomocí kontaktního formuláře. Provozovatel má pak povinnost uživatele informovat o tom, jaké osobní údaje o něm eviduje.

Stížnosti a dozorový úřad

Pokud uživatel dojde k závěru, že je s osobními údaji nakládáno nezákonným způsobem, má možnost podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.

Provozovatel a správce osobních údajů

Provozovatelem a správcem osobních údajů je podnikatelský subjekt:

Dynamic Softworks - František Sedláček
U Pramene 2030/1
370 06 České Budějovice
IČ: 73518239

Subjekt je zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 7644


add